لینک دانلود پاورپوینت آزمون های کوتاه پاسخ

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 9 صفحه آزمون های کوتاه پاسخ تهیه و تنظیم : فاطمه نریمانی مدرس مراکز تربیت معلم استان آپاورپوینت آزمون های کوتاه پاسخ|40227602|o-stick|دانلود پاورپوینت آزمون های کوتاه پاسخ,بررسی آزمون های کوتاه پاسخ,پاورپوینت جامع و کامل آزمون های کوتاه پاسخ,کاملترین پاورپوینت آزمون های کوتاه پاسخ,پکیج پاورپوینت آزمون های کوتاه پاسخ,مقاله آزمون های کوتاه پاسخ,تحقیق آزمون های کوتاه پاسخ
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت آزمون های کوتاه پاسخ را دنبال می کنید .

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 9 صفحه

آزمون های کوتاه پاسخ تهیه و تنظیم : فاطمه نریمانی
مدرس مراکز تربیت معلم استان آذربایجانشرقی تعریف : از تعدادی سوال مختصر تشکیل میشود جواب های آن به یک عدد ،علامت ، کلمه ،عبارت یا جمله محدود می شود . برای سنجش طبقه دانش مورد استفاده قرار می گیرد.
با این حال می توان طبقه فهمیدن وکاربستن رانیز سنجش کرد.

انواع آزمون های کوته پاسخ
1- نوع پرسشی : سوال به صورت یک جمله استفهامی طرح می شود وآزمون شونده پاسخ کوتاهی به آن می دهد. مرکزاستان آذربایجان شرقی کجاست ؟

2- نوع کامل کردنی : سوال به صورت یک جمله ناقص نوشته می شود که در آن یک جای خالی وجود دارد. بزرگترین دریاچه دنیا دریاچه ... است.(خزر)

3-تشخیصی یاتداعی : سوال به صورت یک موضوع یا مطلب
ارائه می شود وآزمون شونده جواب آن راتداعی می کند.بعدازنام هر
استان ، نام مرکز آن رابنویسید. خوزستان...(اهواز)
خراسان ... (مشهد)
کاربرد آزمون های کوته پاسخ توانایی تفسیرساده اطلاعات وکاربرد قواعد
توانایی حل کردن مسائل عددی درریاضیات وعلوم
توانایی دستکاری نمادهای ریاضی وحل کردن معادله های ریاضی وشیمیایی

ایبل : این آزمون ها به طور عمده با کلمات واعداد سرو کاردارند، برای اندازه گیری هدف های دانش به کار می روند. محاسن آن نسبت به آزمون های عینی دیگر اجرای آن آسان است . (آسان بودن تهیه سوال وتصحیح آن)
تقلب راکاهش می دهد.
نسبت به آزمون های عینی اطلاعات تشخیصی بیشتری دراختیار معلمان می گذارد.
حدس کورکورانه در آن وجود ندارد. معایب برای سنجش هدف های سطح پایین مناسب است.

کاربردزیاد آن باعث تشویق یادگیرندگان به حفظ کردن اطلاعات جزیی وبی اهمیت می شود.

تصحیح آن به دقت وسرعت آزمون های عینی نیست. قواعد تهیه آن تهیه جدول مشخصات
هرسوال باید موضوع مهمی را شامل شود
صورت سوال کاملا روشن نوشته شود
در سوال هایی که پاسخ آنها اعداد هستند واحد مقیاس ومیزان دقتی راکه درمحاسبات باید رعایت شوند مشخص کنید
صورت سوال ازروی مطالب کتاب عینا نقل نشود
درسوال های کوته پاسخ کامل کردنی ، تنها عبارات مهم راحذف کنید
7- وقتی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به کار می روند
تعدادزیادی جای خالی منظور نکنید چون مبهم می شود

8- جای خالی راتا آنجا که ممکن است درقسمت پایانی سوال قراردهید
9- جای خالی سوال های کامل کردنی را همواره یک اندازه تعیین کنید
10- تاحدامکان به جای سوال های کامل کردنی از سوال های پرسشی استفاده کنید
11- ازکاربرد اشارات دستوری وموارد دیگر که جواب سوال رامشخص می کنند خودداری کنید آزمون های کوته پاسخ که ازمسائل عددی تشکیل می شوند ایبل : آزمون هایی را که از سوال های مربوط به محاسبات عددی تشکیل می شوند نوع ویژه ای ازآزمون های کوته پاسخ می داند وبه آنها نام آزمون های مسائل عددی می دهد.

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.