لینک دانلود پاورپوینت آزمایشهای بتن

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 22 صفحه آزمایشهای بتن هدف : این آزمایش برای تعیین غلظت نرمال سیمان یعنی در صد مناسبی اپاورپوینت آزمایشهای بتن|40227599|o-stick|دانلود پاورپوینت آزمایشهای بتن,بررسی آزمایشهای بتن,پاورپوینت جامع و کامل آزمایشهای بتن,کاملترین پاورپوینت آزمایشهای بتن,پکیج پاورپوینت آزمایشهای بتن,مقاله آزمایشهای بتن,تحقیق آزمایشهای بتن
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت آزمایشهای بتن را دنبال می کنید .

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 22 صفحه

آزمایشهای بتن هدف :
این آزمایش برای تعیین غلظت نرمال سیمان یعنی در صد مناسبی از آب می باشد که با آن بتوان خمیر نرمال بدست آورد . نتیجه این آزمایش در تعیین زمان گیرش استفاده می شود .
وسایل آزمایش :
1 . ترازو 2 . استوانه مدرج 3 . دستگاه ویکات
روش استاندارد برای تعیین خمیرنرمال ( غلظت نرمال ) روش آزمایش :
450 گرم سیمان را با درصدهای مختلف ( 5/27 در صد – 5/25 در صد ) وزن سیمان از آب تمیز مطابق روش استاندارد مخلوط میکنیم . سپس خمیر سیمان بدست آمده را به صورت توپی در آورده و آن را چند بار از این دست به این دست می اندازیم و سپس آن را از انتهای گشاد وارد قالب می کنیم وحلقه را کاملاٌ پر می کنیم و خمیر اضافی را از روی آن بر می داریم . ضمناٌ باید مواظب باشیم که خمیر در موقع وارد کردن در حلقه فشرده نشود .
تعیین غلظت :
در هنگامی که ما با درصدهای مختلف این آزمایش را انجام میدهیم اگر عدد 10 میلیمتر بدست آمد که همان مقدار غلظت نرمال است . ولی اگر بدست نیامد با روی نمودار بردن داده ها درصد آب مورد نیاز برای غلظت نرمال بدست می آ ید .
هدف :
تعیین زمان گیرش سیمان به وسیلة دستگاه ویكات ـ گیرش اولیه و گیرش نهایی سیمان
وسایل آزمایش :
1 ـ ترازوبادقت از گرم 2 ـ پیمانه مدرج شیشه ای 3 ـ دستگاه ویكات 4 ـ سیمان خشك 5 ـ به مقدار كافی آب 6 ـ كاردك 7 ـ روغن و 8 ـ وسایل دیگ‍‍‍ر...
در این آزمایش ما باید به ترتیب به مقداره 5 / 27 ـ 5 / 25 درصد وزن سیمان آب اضافه كنیم ولی چون اگر بخواهیم سه بار این آزمایش را تكرار كنیم با در صدهای مختلف و این كار در زمان كوتاه آزمایشگاه كافی نمی باشد مافقط با 5 / 26 در صد این آزمایش را انجام می دهیم .
روش استاندارد برای تعیین زمان گیرش سیمان شرح آزمایش :
مقدارgr450 سیمان را به داخل ظرف می ریزیم و پس به اندازة 5 /26 درصد وزن آن به سیمان آب اضافه كنیم و سپس آن را بصورت خمیر نرمال در آورده و پس بصورت توپی در آورده وآن را در محفظه ای كه از قبل روغن كاری شده است برای آزمایش ویكات قرارمی دهیم و اضافی آن را از روی آن برمی داریم .
پس از 30 دقیقه برای اولین بارسوزن دستگاه را رها می كنیم و میزان نفوذ را اندازه می گیریم وبعد از 30 دقیقه بعد از هر10 دقیقه یكبار سوزن را رها می كنیم و میزان نفوذ را اندازه می گیریم . در اوایل چون سیمان هنوز خود را نگرفته میزان نفوذcm40 است ولی به ترتیب این مقداركم می شود و ما در زمانی كه میزان نفوذ به 25 میلیمتر رسید كه به آن زمان گیرش اولیه می گویندآن رایاداشت می كنیم .
واحیا ناً اگراین زمان كه را بدست نیاوردیم آن را بوسیلة روی محور بردن بدست می آوریم.
این كار بوسیلة درونیابی صورت می گیرد وزمان گیرش نهایی زمانی صورت می گیردكه دیگركه دیگر سوزن ویكات در خمیر سیمان فرونرود .
تذكر :
در هنگام آزمایش باید دقت شودكه سوزن ویكات درهردفعه تمیزشود ومحلی كه سوزن فرودمی آید نبایدبه هم نزدیك باشد و خیلی باید دقت شودكه سوزن كج نباشد .
نكتة دیگر اینكه درزمان گیرش سیمان عوامل محیطی مختلفی دخالت دارد از قبیل آب دمای آب
دمای محیط آزمایش و … پس نتیجه اینكه جوابی كه ازاین آزمایش بدست می آوریم .

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.